STARS Patient Information

Patientinformation

Blackouts Checklist

Reflexsynkope

Reflexsynkope är en av de vanligaste formerna av svimning. Den kallas ibland Vasovagal synkope eller Neurologiskt utlöst synkope, och är ett övergående tillstånd som förorsakas av återkommande dysfunktion av det autonoma nervsystemet som reglerar blodtryck och puls.

Ladda ner en Patientinformationsblankett för Reflexsynkope för mera information.

Heart Rhythm Monitoring

If you experience symptoms of recurrent loss of consciousness, palpitations, light headedness or dizziness, your doctor might advise that you require Heart Rhythm Monitoring. A Heart Rhythm Monitor is a diagnostic test in which the electrical activity of your heart is recorded in order to identify an irregular heart rhythm. Your heart rhythm can be recorded in a number of ways.

 

ECG (Electrocardiogram)

Every patient presenting with an unexplained blackout should be given a 12-lead ECG. An ECG produces a record of your heart’s electrical activity during your doctors appointment.

 

24hour / 7 day Holter monitor

A Holter monitor is a portable ECG. The Holter monitor provides your doctor with either a 24 hour or seven day record of your heart activity.

 

Implanterbar loop-recorder (ILR)

En ILR används för att övervaka hjärtrytmer under flera månader om episoderna återkommer mindre än en gång på 30 dagar. Apparaten kan vara på plats i upp till tre år.

Ladda ner en Patientinformationsblankett för mera information


Get in touch for more help and information

info@stars-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site