Informacje o STARS

STARS (Syncope Trust And Reflex anoxic Seizures),

The Blackouts Trust, zostało założone przez Trudie Lobban w Wielkiej Brytanii w roku 1993. Pomysł i grupa wsparcia powstały za namową dziecięcego neurologa, po tym jak rozpoznano u córki Trudie odruchowe ataki anoksemiczne (Reflex Anoxic Seizures, RAS), będące poważną postacią omdleń.

Od tej pory STARS szybko się rozwinęło i obecnie jest międzynarodową organizacją dobroczynną, oferującą wsparcie i informacje dla każdego, kto doświadczył niewyjaśnionych omdleń, utrat przytomności czy zasłabnięć.

STARS współpracuje z pacjentami, rodzinami i środowiskiem medycznym:

  • By zaspokoić działania i zapewnić wsparcie oraz informacje na temat omdleń i odruchowych ataków anoksemicznych, dla tych mających wrażenie zagrożenia życia w wyniku ataków, zarówno w przypadkach indywidualnych jak i w rodzinach.
  • By poprawić poziom wiedzy środowiska medycznego oraz innych osób w przedmiocie omdleń i odruchowych ataków anoksemicznych i ich wpływu na pacjenta oraz rodzinę.
  • By wspierać prace badawcze w zakresie postępowania w omdleniach i odruchowych atakach anoksemicznych oraz publikować wyniki tych badań, jak również wspierać organizacje promujące badania nt. omdleń i odruchowych ataków anoksemicznych. STARS tworzy Międzynarodową Grupę Ekspercką różnych dziedzin by zapewnić każdemu właściwe rozpoznanie i dostęp do efektywnego leczenia. Międzynarodowy Komitet Medyczny STARS jest kluczowy dla naszej działalności. Komitet ten stanowi międzynarodowy panel ekspertów, funkcjonujący jako komitet doradczy, wspierający i organizacyjny, również w zakresie wszystkich naszych wydawnictw.


Get in touch for more help and information

info@stars-pl.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site