STARS Patient Information

Czy wiesz ze?

Czy wiesz ze? Witamy w STARS (Syncope Trust And Reflex anoxic Seizures) ‘We współpracy z pacjentami, rodzinami i środowiskiem...

Informacja dla pacjenta

Informacja dla pacjenta Blackouts Checklist Omdlenia odruchowe Omdlenia odruchowe są jedną z najczęściej występujących postaci...

Leczenie

Leczenie Istnieje wiele przyczyn omdleń. Większość z nich nie zagraża życiu i zazwyczaj może być w prosty sposób kontrolowana....

Patients Day

STARS Virtual Patients Day 2021 - Now Available on Demand! Our virtual Patients Day, which launched on Sunday 3 October 2021, is available...

Grupy wsparcia

Grupy wsparcia   Jeśli byłbyś zainteresowany rozpoczęciem grupy wsparcia w swojej okolicy prosimy o nadawcy Julie Fear więcej...


Get in touch for more help and information

info@stars-pl.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site