STARS Patient Information

Czy wiesz ze?

Witamy w STARS (Syncope Trust And Reflex anoxic Seizures)
‘We współpracy z pacjentami, rodzinami i środowiskiem medycznym oferujemy wsparcie oraz informacje nt. omdleń i odruchowych ataków anoksemicznych’

Naszym celem jest zapewnienie każdemu z niewyjaśnionymi utratami świadomości informacji dotyczących możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, prowadzących do poprawy stanu klinicznego.

  • Każdego roku, w Europie około 1 mln ludzi doświadcza utraty świadomości, która pozostaje niewyjaśniona, a wielu z nich nie szuka pomocy lekarskiej.
  • OMDLENIE jest stanem spowodowanym zaburzeniami regulacji ciśnienia tętniczego krwi i/lub nieregularną pracą serca i może być objawem poważnej przyczyny, która podwaja ryzyko śmierci.
  • Omdlenia mogą być trudne do diagnozowania i czasami wymagają lat obserwacji zanim rzeczywista przyczyna zostanie zidentyfikowana. Czasami ludzie upadają tracąc świadomość, wówczas trudno jest wykazać, że omdlenie było raczej przyczyną aniżeli konsekwencją upadku. Czasami omdlenia są traktowane jako napady padaczkowe.

 


Get in touch for more help and information

info@stars-pl.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site