STARS Patient Information

Visste du at? 

 

  • Hvert år rammes omkring 1 million mennesker av uforklarlig synkope og mange søker ikke hjelp hos helsevesenet.
  • Synkope er en medisinsk betegnelse for besvimelse som forårsakes av problemer med regulering av blodtrykket eller en forstyrrelse i hjerterytmen og noen ganger begge to samtidig. Dette kan være en indikasjon på en alvorlig underliggende årsak og kan gi økt risiko for plutselig død.
  • Synkope kan være vanskelig og få diagnostisert riktig og det kan ta mange år før en endelig diagnose er på plass. Det foreligger en risiko for at personen som synkoperer faller og slår seg. Det kan være vanskelig å fastsette om besvimelsen er årsaken eller en konsekvens av fallet. Noen ganger kan det skje at synkopen feilaktig diagnostiseres som epilepsi.


Get in touch for more help and information

info@stars-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site