STARS Patient Information

Pasient informasjon

Diagnostiske tester ved besvimelse (Synkope)

For mer informasjon, last ned vår pasient informasjon om Diagnostiske tester ved besvimelse (Synkope)

Vasovagal (refleks) synkope

Den vanligste formen av synkope er en forbigående tilstand som forårsakas av en tilfeldig forstyrrelse av det autonome nervesystemet som regulerer blodtrykket og hjertefrekvensen.

For mer informasjon, last ned vår pasient informasjon om vasovagal (refleks) synkope.
 

Synkope under graviditet

Det anbefales at pasienter som bruker tablett Midodrine skal slutte med denne medisineringen før man planlegger graviditet. Hvis du blir gravid skal du slutte med medisinering så raskt som mulig. Mange gravide opplever en betraktelig bedring av sine symptomer under graviditeten, dette da blodtrykket normalt øker.

For mer informasjon, last ned vår pasient informasjon om synkop under gravidtet


Postural Tachykardi Syndrome (POTS)

Postural Tachykardi Syndrome (POTS) er en type forstyrrelse av det så kalte autonome nervesystemet. POTS er defi nert som én tilstand som innebærer økning av hjertefrekvensen med over 30 slag per minutt ved stående stilling uten blodtrykks fall. Tilstanden kan forverres ved lett aktivitet

For mer informasjon, last ned vår pasient informasjon om Postural Tachykardi Syndrome (POTS)


Bradykardi (langsom hjerterytme)

Denne pasientinformasjonen er til deg som har fått diagnosen langsom hjerterytme. Her fi nner du informasjon om symptomer og behandlingsalternativer.

For mer informasion, last ned vår pasient informasjon om Bradykardi


Get in touch for more help and information

info@stars-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site