Om STARS

Velkommen til Synkope Trust And Reflex anoxic Seizures (STARS – Norge).

”Vi samarbeider med pasienter, pårørende og medisinsk personale for å tilby veiledning og informasjon om Synkope - besvimelser og uforklarlige anfall med tap av bevissthet.”

Vårt mål er å se til at alle som rammes av ett uforklarlig tap av bevissthet får en riktig diagnose og behandling som gir en forbedret livskvalitet.

Søker du etter en diagnose for uforklarlige …

  • Fallulykker
  • Krampeanfall
  • Besvimelser (Synkope)
  • Synsfortyrrelser

STARS besvimelse sjekkliste.

STARS (Syncope Trust And Reflex anoxic Seizures) blev grunnlagt av Trudie Lobban i England i mars 1993. Denne gruppen for pasientinformasjon og veiledning for pasienter med synkope ble grunnlagt etter at datteren til Trudie Lobban blev diagnostisert med en alvorlig type av synkope.

Siden starten av STARS har denne gruppen vokst kraftig og er i dag en internasjonal veldedighets organisasjon som tilbyr gratis pasientinformasjon og veiledning til pasienter og pårørende som har synkoper eller uforklarlige episoder med tap av bevissthet.

 

STARS arbeider sammen med individer, pårørende og medisinsk personale.

  • For å lindre effektene av, samt tilby veiledning og informasjon om alle typer av besvimelser.
  • Være ett fagforum for helse personell om de forskjellige typene av synkope og tap av bevissthet, samt hvordan disse tilstandene påvirker individet og resten av familien.
  • Støtte forskning angående synkope og tap av bevissthet.
  • Hos STARS er det samlet internasjonale eksperter fra forskjellige spesialiteter i en medisinsk komité (STARS international Medical Advisory Committee , MAC. Dette for å gi veiledning til en riktig diagnose og behandling.


Get in touch for more help and information

info@stars-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site