STARS Patient Information

Hjerterytme registrering

Om du opplever flere episoder av synkope, hjertebank eller svimmelhet kan din lege ønske en registrering av hjerterytmen.
Dette utføres med en rytmeopptaker som spiller inn hjerterytmen. Legen kan da oppdage eventuelle rytme forstyrrelser. Det finnes forkjellige tekniske apparater og metoder for dette.

Diagnostiske tester ved besvimelse (Synkope)
 

For mer informasjon, last ned vår pasient informasjon om Diagnostiske tester ved besvimelse (Synkope)
 

EKG (Elektrokardiogram)

Alle pasienter som opplever en uforklarlig synkope bør det tilbys en 12- avlednings EKG som registrerer den elektriske aktiviteten i hjertet. Denne undersøkelsen kan oftest utføres hos din fastlege.
 

1 – 3 døgns Holter registrering

Dette er et bærbart apparat som registrerer din hjerterytme over 1 – 3 døgn. Det finnes også apparater, event recorder, som kan registrere forstyrrelser i hjerterytmen opp til 28 døgn.

 

Implanterbar cardiac monitor (ICM)

En ICM brukes til registrering av forstyrrelser i hjerterytmen og batteriet varer opp til cirka 3 år. Denne brukes når synkopene kommer sjeldent, kanskje få ganger i året.

For mer informasjon, last ned vår pasient informasjon om ICM
 

Tilt (Vippe) Test

Tilt (Vippe) test brukes til utredning av besvimelser (synkope). Testen kan hjelpe legen å stille riktig diagnose og avgjøre hvilken behandling som er best for deg.

For mer informasjon, last ned vår pasient informasjon om Tilt (Vippe) Test


Get in touch for more help and information

info@stars-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site