STARS Patient Information

Behandlingstilbud

Synkope (besvimelse), kan komme av mange forskjellige årsaker. De fleste av disse er ufarlige og pasienten kan selv førebygge disse årsakene med enkle behandlingstiltak.

En liten gruppe av årsakene til synkope kan være farlig. Denne gruppen trenger behandling med medikamenter eller ulike pacemaker alternativer.

Vanlige årsaker og forebyggende råd ved besvimelse (Synkope) hos eldre.

Synkope eller besvimelse forårsakes av en plutselig redusert blodforsyning til hjernen. Hos eldre (over 65 år), kan det være fl ere årsaker til besvimelse. Noen av årsakene kan være komplekse, mens andre er enkle å behandle.

For mer informasjon last ned vår pasient informasjon om Vanlige årsaker og forebyggende råd ved besvimelse (Synkope) hos eldre.
 

Synkope og diett

Blodtrykk og hjertefrekvens kan bli påvirket av hva du spiser. Disse forandringene kan bli ganske så dramatiske hos pasienter med vasovagal synkope og postural tackycardi syndrom (POTS). Kostholdet kan gi positive eller negative resultater hos deg.

For mer informasjon last ned vår pasient informasjon om synkope og diett

Pacemaker

Din spesialist lege har føreslått at du trenger en pacemaker, Det er grunnet i at du har en forstyrrelse i hjertets elektriske signalsystem, som opprettholder hjertets normale rytme. En pacemaker er en liten batteridrevet boks som opereres inn på brystkassen rett under kravebeinet.

For mer informasjon, last ned vår pasient informasjon om pacemaker

 

For mer informasjon, råd og veiledning sender du en epost til info@stars-international.org


Get in touch for more help and information

info@stars-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site