Om STARS

Velkommen til Syncope Trust And Reflex anoxic Seizures (STARS)

‘Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser (synkoper)’

Vores målsætning er at sikre at alle, der oplever et uforklarligt bevidsthedstab, får stillet den rigtige diagnose og får den passende behandling for at forbedre livskvaliteten.

Leder du efter en diagnose for uforklarlige …

  • Fald?
  • Pludselige anfald med trækninger?
  • Besvimelser?
  • "Blackouts"?   Hvis ja, kan du her hente

STARS Besvimelsestjeklisten

STARS (Syncope Trust And Reflex anoxic Seizures)

The Blackouts Trust, blev grundlagt af Trudie Lobban i Storbritannien i marts 1993. Informations- og støttegruppen blev oprettet på opfordring af en neuropædiater, efter at Trudies datter blev diagnosticeret med såkaldte refleks-anaoksiske anfald (Reflex Anoxic Seizures (RAS)) – en alvorlig form for besvimelse.

Siden har STARS gennemgået en hurtig udvidelse, og den oprindelige informations- og støttegruppe blev til en international velgørenhedsorganisation, som tilbyder information og støtte til alle, der bliver ramt af uforklarligt bevidsthedstab, “blackouts”, forbigående bevidsthedstab og besvimelser.

STARS samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at

  • Lindre følgerne af og skaffe støtte og information om synkoper og refleks-anoksiske anfald til mennesker, der er bekymrede over disse anfald, hvad enten de selv oplever dem eller hos et familiemedlem.
  • Fremme kendskab af læger, sygeplejersker og befolkningen til synkoper og refleks-anoksiske anfald og deres konsekvenser for individet og familien.
  • Fremme forskning i synkoper og refleks-anoksiske anfald, offentliggøre nyttige resultater og støtte organisationer, som fremmer forskningen på området. STARS har samlet internationale eksperter fra alle områder for at sikre, at enhver arbejder for at sikre, at den rigtige diagnose bliver stillet og at patienterne får adgang til effektiv behandling og støtte. STARS’ internationale lægelige rådgivningskomité (MAC) er omdrejningspunktet i vores arbejde. Komitéen omfatter et panel af internationale lægelige eksperter, der fungerer som rådgivnings-, støtte- og managementkomité for STARS og er rådgivende for al litteratur, som vi udgiver. 


Get in touch for more help and information

info@stars-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site