AF Information & Advice For Patients

Co jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą zaburzenia rytmu serca napotkanych przez lekarzy. NHS 2011 dane wskazują AF dotyka ponad milion osób w Wielkiej Brytanii, choć jest to uważane za podstawie oszacowania z powodu opóźnionego wykrywania i diagnozowania.

To może wpłynąć na dorosłych w każdym wieku, ale jest bardziej powszechne, jak ludzie starsi. W ponad 65-letniej grupy wiekowej, to dotyka około 10% ludzi. Migotanie przedsionków nie jest problemem, rytm serca zagrażającym życiu, ale może to być kłopotliwe i często wymaga leczenia.

Migotanie przedsionków lub AF występuje, gdy chaotyczne aktywność elektryczna powstaje w górnych komór lub przedsionków i całkowicie przejmuje od węzła zatokowego. W rezultacie, przedsionki nie pokazał w uporządkowany sposób, a pompa mniej skutecznie. Węzeł AV zatrzyma niektóre z tych bardzo szybkich impulsów z podróży do komór, ale komory nadal bić nieregularnie i możliwie szybko.


Get in touch for more help and information

info@afa-international.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from AF Association please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site