O nas

Promowanie świadomości arytmii, diagnostyki, leczenia i poprawy jakości życia wśród pacjentów cierpiących na zaburzenia rytmu serca.

Cele:

 

 • Podniesienie świadomości zaburzeń rytmu serca
 • Poprawa diagnostyki arytmii
 • Poprawa jakości leczenia arytmii
 • Poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na arytmie

 

Działania:

 • Wspólne zgromadzenie fundacji, specjalistów medycznych, komisje i ich sojuszników;
 • Wyjaśnianie wątpliwości i obaw dotyczących arytmii;
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności specjalistów medycznych oraz osób związanych z medycyną;
 • Kultywowanie wieloośrodkowej i wielodyscyplinarnej współpracy badawczej;
 • Zapobieganie nagłym zgonom sercowym w grupach ryzyka;
 • Promowanie potrzeby i świadomości w zakresie zabiegów wszczepiania stymulatorów serca, ICD, zabiegów ablacji oraz innych metod leczenia arytmii;
 • Zapobieganie błędom diagnostycznym u pacjentów cierpiących na arytmię lub przejściowe zaburzenia świadomości;
 • Ocena i formułowanie potrzeb osób cierpiących na arytmie;
 • Promowanie ośrodków referencyjnych diagnozujących i leczących arytmie;
 • Zabezpieczenie lepszej opieki, prowadzącej do poprawy jakości życia pacjentów z arytmiami.

 

Czy wiesz?

 • Arytmie stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie.
 


Get in touch for more help and information

info@heartrhythmalliance.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from Arrhythmia Alliance please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site