Information & Advice For Arrhythmia Patients

Co to jest arytmia

Arytmia jest terminem medycznym oznaczającym nieregularny lub nieprawidłowy rytm serca.

 

Generalnie istnieją dwa mechanizmy, które mogą ulec awarii w sercu- hydraulika i elektryka. Wielu z nas jest świadomych istnienia „hydraulicznych” problemów serca, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia awarii elektrycznych powodujących arytmię. Arytmie mogą pojawiać się w górnych jamach serca (przedsionkach) lub dolnych (komorach). Arytmie mogą występować w każdym wieku. Niektóre są ledwie odczuwalne inne zaś, mogą przebiegać dramatycznie i  prowadzać nawet do zgonu sercowego.


Get in touch for more help and information

info@heartrhythmalliance.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from Arrhythmia Alliance please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site