ATTENTION: We are here for you during this COVID-19 pandemic and will continue to provide support.
Please click here for more COVID-19 information and resources.

Campaigns

Měření tepové frekvence v lékárnách 3.-9. 6. 2019

Fibrilace síní (FS) je nejčastěji se vyskytující arytmií. V roce 2010 činil celosvětový odhad počtu mužů s FS 20,9 milionu, odhad počtu žen 12,6 milionu. Očekává se, že do roku 2030 vzroste počet pacientů s FS v Evropské unii na 14–17 milionů. Odborníci navíc předpokládají, že existuje celá řada pacientů, u nichž nebylo toto onemocnění doposud diagnostikováno.

Proto bychom Vás rádi přizvali k účasti na celosvětové kampani “Měření tepové frekvence v lékárnách 2019“, která bude probíhat od 3. do 9. června. Tento projekt zaštiťuje několik odborných organizací (Arrhythmia Alliance, Atrial Fibrillation Association, International Pharmacists for Anticoagulation Care Taskforce) a je zapojeno několika zemí světa. Jeho hlavním cílem je zvýšit povědomí o možnostech a smyslu monitoringu pulzu pro záchyt arytmií, včetně fibrilace síní, u pacientů v lékárně a zajistit, aby si pacienti mohli ověřit vlastní pulz doma.

Jde o velmi jednoduchý způsob screeningu, který může být prováděn v lékárně i za běžného provozu. Účastníci budou vyškoleni buď formou osobního setkání, či elektronické konference (dle Vaší preference). K dispozici bude instruktážní video, prezentace s odbornou tématikou, materiály pro lékárníky a edukační materiály pro pacienty.

Pro více informací a zapojení se do této screeningové kampaně nás kontaktujte.

Lékárny z České republiky se kampaně účastní pravidelně od roku 2017 a jsou příkladem pro ostatní země v Evropě i na jiných kontinentech. Pojďte se i Vy s námi zapojit do osvěty a prevence.

Novinky

Kontakty

PharmDr. Jana Šolínová
Vedoucí pracovní skupiny Konzultační činnost v lékárně, České Farmaceutické společnosti ČLS JEP
Lékárna U Zlatého hada, Komenského 219, Cvikov
E-mail: jana.solinova@gmail.com

PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D.
PharmDr. Anna Patková, Ph.D.
Koordinátoři projektu pro Českou republiku
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
iPACT (International Pharmacists for Anticoagulation Care Taskforce)
E-mail: ladovaka@faf.cuni.cz

Plakáty ke stažení:

Další informace

Certifikát

Ocenění pro zapojené lékárníky v osvětové kampani Měření tepové frekvence 2017

Certifikát


Get in touch for more help and information

info@heartrhythmalliance.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from Arrhythmia Alliance please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site